top of page

Medlem i Sápmi Næringshage

Bli medlem i Sápmi Næringshage!

Sápmi Næringshage As skal bidra til økt verdiskaping og kompetanseheving for deltakende bedrifter gjennom å legge til rette for samarbeidsprosjekter, nettverksbygging, innovasjon og utviklingsprosjekter.  

Som medlem i Sápmi Næringshage AS får du 

  • delta i samarbeidsprosjekter som er økonomisk gunstig for den enkelte deltaker

  • bli en del av et bedriftsutviklingsnettverk

  • økt fokus på verdiskaping 

  • større mulighet til å påvirke den næringspolitiske utviklingen

  • nyhetsbrev

  • jevnlige kompetansehevingstilbud

  • tilgang til sosiale og faglige arenaer

  • individuell bedriftsveiledning

  • medlemspris på relevante kurs og konferanser

 

Våre medlemsbedrifter kan bruke de hotellavtaler som næringshageforeningen sentralt har forhandlet fram. Om foreningen handler fram andre avtaler vil også disse komme våre medlemmer til gode.

 

Den årlige medlemsavgiften er satt til kr 1500,-.

Fyll inn det som er relevant for din bedrift og sendt til post@sapminh.no

- Bedriftens navn

- Adresse

- Telefonnummer

- E-mail 

- Hjemmeside

- Bransje

- Navn daglig leder

- Navn styreleder

Vil du vite mer om Sápmi Næringshage?  Ta kontakt

Vi er her for å bistå deg. Ta kontakt på telefon, mail eller gjennom våre sosiale media kanaler.

bottom of page