top of page

Indre Finnmark Investeringsselskap AS

Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI) har nedslagsfelt i kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Porsanger og Kautokeino for spesielt å løse egenkapital utfordringene i næringslivet i regionen.

Investeringsselskapets målsetning er å investere i næringslivsprosjekt i Indre Finnmark som har en lønnsomhet og risiko som ivaretar selskapets kapital. Selskapet investerer i aksjeselskap gjennom tilføring av aksjekapital. Selskapet skal bidra med risikovillig kompetent kapital, nettverk og strategiske allianser som skal medvirke til et større mangfold av innovative bedrifter.

Selskapets mål er investering i antatt konkurransedyktige bedrifter i Indre Finnmark. Det vil si bedrifter som har potensial for vekst og lønnsomhet, samt etablerte bedrifter med et økonomisk fundament og reelt utviklingspotensial. Bedrifter med markedspotensial utover det lokale vil være prioritert. Investeringsselskapet skal bidra til utvikling og innovasjoner med en kombinasjon av kunnskap og kompetanse, nettverk og samarbeid, samt egenkapital.

Sápmi Næringshage eier IFI som et datterselskap.

 

For mer informasjon, ta kontakt med john.arne@sapminh.no 

Team
Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our Social Media channels.

bottom of page