Leverandørutvikling Forsvaret 

I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar bygger Forsvaret stort ut ved Porsangermoen

de neste 5 årene.

Det planlegges anskaffelser i størrelsesorden 1,5 milliard og det er et sterkt ønske om at deler av verdiskapningen av dette forblir lokalt. Som leverandør har du her en mulighet til å delta i Forsvarets anbudskonkurranser.

Forsvaret skal gjøre investeringer og innkjøp i primært tre ulike kategorier:

 

1 - Proviant, f. eks. Mat, både mat som serveres via messene og stridsrasjoner, og Personlig utstyr til soldaten, og annet utstyr som brukes av soldaten, f. eks. telt, ski, pulker (dette er PBU – personlig bekledning og utrustning)

2 - Transport, f.eks. landtransport- og spedisjonstjenester, lufttransport (fly og helikopter), sjøtransport, leasing av kjøretøy og flyttetjenester. Reise: fly (rutefly), leiebil, buss, tog, hotell, kurs & konferanse, reisebyrå og kredittkort

3 - EAB (Eiendom, bygg og anlegg)

Andre bedrifter som ikke kommer under disse tre kategoriene kan bli aktuelle som leverandører på sikt.

Troms- og Finnmark fylkeskommune og Sápmi Næringshage samarbeider med å mobilisere leverandører i regionen, gjennomføre aktuelle kompetansehevingstiltak samt oppfordre til samarbeid leverandørene imellom.

 

Ønsker du å bli med i nettverket? Fyll ut dette skjemaet, eller ta kontakt med: svein@sapminh.no, eller tlf 90 75 62 77

Nederst på denne siden kan du se noen av

webinarene som har vært gjennomført i prosjektet:

1) Introduksjon til regelverket

2) Hva er Doffin og hvordan fungerer det?

3) Hva er Mercell og hvordan fungerer det?

  • Facebook Social Ikon

© 2021 Sápmi Næringshage

Sápmi Næringshage AS

E-post:   post@sapminh.no

Org.nr: 984863268

Logo og foto: Árvu