Målbedrift

delta i vårt næringshageprogram

Vi kan hjelpe deg å utvikle din virksomhet.

Sápmi Næringshage tilbyr din bedrift målbedriftsavtale. 

 

​Vi tilbyr:

 • Bedriftsutvikling og bedriftsrådgivning

 • Innovasjonsutvikling med finansiering

 • Kompetanseheving

 • Strategiutvikling

 • Økonomisk rådgivning

 • Kommunikasjon

 • Digital helsesjekk

 • Mentortjeneste

 • Prosjektstyring

 • Utvikle bransjenettverk

 • Investerings- og finansieringskapital

 • En generell målbedriftsavtale gir deg og din bedrift rett til deltagelse i Næringshagens kurs og konfe­ranse­program til en redusert pris. Dere får også tilgang til et større nærings­nettverk i regionen. Bedriften og SNH profilerer hverandre på en god måte
   

 • En målbedriftsavtale mellom bedriften og Sápmi Næringshage kan inneholde bistand til utvikling av strategier og markedsplaner i bedriften, bistand til å utvikle forretningsmodell som f.eks. nyorganisering og finansi­ering, utarbeide søknader o.l. Koble bedriften med kompetansenettverk, forsknings­miljøer etc
   

 • Verdien av de tjenester eller ytelser som gis Målbedriften gjennom næringshageprogrammet og denne avtale, kan ikke overstige 75 % av markedsprisen på tilsvarende tjenester.  Det betyr at Målbedriftene skal betale en egenandel på minimum 25 % av markedsprisen for disse tjenestene.

Vil du vite mer om Sápmi Næringshage? Ta kontakt.

Vi er her for å bistå deg. Ta kontakt på telefon, mail eller gjennom våre sosiale media kanaler.

 • Facebook Social Ikon

© 2016 Sápmi Næringshage

Sápmi Næringshage AS

E-post:   post@sapminh.no

Org.nr: 984863268