top of page

Mentorordningen gjennom Innovasjon Norge

Hva er "mentorordningen"?

Mentortjenesten er et tilbud om råd og sparring med en erfaren mentor, slik at oppstartsprosessen skal gå smidigere og det skal bli lettere å ta riktige strategiske valg. I tillegg til å ha en ide som kvalifiserer, må gründerbedriften ikke være eldre enn 5 år gjennom Innovasjon Norge


Tilbudet består av et tilskudd (fra Innovasjon Norge) som gründer skal bruke til å betale mentor et honorar med. Timeprisen er fast (kr 1050 eks mva) og oppdraget kan ha en varighet på enten 30 eller 100 timer.
 
Sápmi Næringshage er ekstern samarbeidspartner med spesiell kompetanse innenfor samisk forretningsutvikling uavhengig  hvor i landet du befinner deg, sammen med vår knutepunkt Kunnskapsparken Bodø. Når du fått bevilget til mentor må både gründer og mentor undertegne en formell avtale som må sendes til Innovasjon Norge før mentorordningen kan ta til.

bottom of page