top of page

VÅRE ANSATTE

En gründer eller bedrift hos oss har alltid vårt team på seks personer i ryggen, og vil få spisskompetansen man har behov for – enten det er rådgivning, nettverk eller viderekobling til innovasjonsapparatet og FoU.

Kunne du trengt litt hjelp med å få din gründerdrøm til å gå i oppfyllelse? Eller driver du en bedrift som kunne trengt hjelp med forretningsutvikling? Les mer om våre ansatte og deres spisskompetanse under.

Solveig Ballo
Morten Ballari
Antje Schlecht
solveig.jpg

SOLVEIG BALLO

Daglig leder //
Beaivválaš jođiheaddji

Solveig har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Tromsø og snakker både norsk, samisk og engelsk. Hun har jobbet med strategisk næringsutvikling hele arbeidslivet i fylkeskommunen, i Sametinget, og har erfaring som leder. Hun er også sertifisert i bruk av bedriftsutviklingsverktøyet Vekstsporet. Hun har vokst opp med og har erfaring fra jordbruket.

Ved siden av sin egen erfaring og kompetanse, kan Solveig blant annet hjelpe deg eller din bedrift med:

 • Vekstsstrategi

 • Mentoring og sparringspartner

 • Kontakt med øvrig innovasjonsapparat nasjonalt og internasjonalt

antje.jpg

ANTJE SCHLECHT

Seniorrådgiver // Fitnodatráđđedeaddji

Guovdageaidnu / Kautokeino
antje@sapminh.no
(+47) 967 43 833

Antje har en bachelor innen økonomi og administrasjon med spesialisering innen reiseliv, og en master innen reiselivsledelse. Hun snakker både norsk, samisk, tysk og engelsk. Antje har tidligere jobbet i bank, offentlig forvaltning, og har lang erfaring fra reiselivet, blant annet cruisebransjen, hotell og bespisning m.fl. Hun er også sertifisert i bruk av bedriftsutviklingsverktøyet Vekstsporet.

Ved siden av sin egen erfaring og kompetanse, kan Antje blant annet hjelpe deg eller din bedrift med:

 • Forretningsutvikling

 • Markedsføring

 • Prosjektprosesser

 • Støtteordninger

 • Opplevelses- og produktutvikling innen reiselivet

Anja T_edited.jpg

ANJA TELLERVO HANSEN

Prosjektleder // Prošeaktajođiheaddji

Porsáŋgu / Porsanger
anja@sapminh.no
(+47) 475 04 055

Anja har sin bakgrunn fra reiselivet. Hun har egen reiselivsbedrift, internasjonal erfaring gjennom Walt Disney Company, og hun har vært lærling hos Hammerfest Turist. Hun jobber ved siden av å være prosjektleder i Sápmi Næringshage med å utdanne seg innen reiselivsledelse. Hun er også sertifisert i bruk av bedriftsutviklingsverktøyet Vekstsporet. Anja snakker finsk og engelsk. Anja er en strukturert og målrettet sparringspartner.

Ved siden av sin egen erfaring og kompetanse, kan Anja blant annet hjelpe deg eller din bedrift med:

 • Prosjektledelse

 • Bedriftsinterne utviklingsprosesser

 • Opplevelses- og produktutvikling innen reiselivet

Ingrid-Elise A_edited.jpg

INGRID-ELISE A. SANDVIK

Bedriftsrådgiver //Fitnodatráđđeaddi 

Ingrid-Elise har en bachelorgrad innen reiselivsledelse som hun tok på Universitetet i Stavanger. Gjennom årene har hun skaffet seg omfattende erfaring og utvidet sin kunnskap om ulike områder innen servicebransjen, inkludert drift av hoteller, gjestehåndtering og serveringstjenester. Noen av hennes sterke sider er hennes kunnskap om sosiale medier, teknologi og bærekraft.

Videre har hun forståelse for viktigheten av bærekraft innen næring og har deltatt på flere bærekraftige prosesser. Hun er også sertifisert i bruk av bedriftsutviklingsverktøyet Vekstsporet.


Ved siden av sin egen erfaring og kompetanse, kan Ingrid blant annet hjelpe deg eller din bedrift med:

 • Opplevelses- og produktutvikling innenfor reiselivet

 • Prosjektplanlegging 

 • Digital markedsføring og innholdsplanlegging

 • Vekststrategi

biret_edited.jpg

BIRET MAILÈN M. BULJO 

Bedriftsrådgiver //
Fitnodatráđđeaddi 

Biret har en bachelor i økonomi- og administrasjon fra Universitetet i Tromsø, og snakker både samisk, norsk og engelsk. Hun er oppvokst i reindriftsnæringen og har fagbrev i reindrift. Biret har også erfaring innen bl.a duodji, servering, logistikk og utdanningssektor.  

 

Ved siden av sin egen erfaring og kompetanse, kan Biret blant annet hjelpe deg eller din bedrift med: 

 • Prosjektprosess 

 • Økonomi og budsjettering 

 • Produktutvikling innenfor reindrift og duodji 

Image.jpeg

ARE NEDREJORD

Seniorrådgiver // Fitnodatráđđedeaddji

Kárášjohka / Karasjok 
are@sapminh.no
(+47) 453 13 125 

Are er utdannet bedriftsøkonom fra BI, og snakker samisk, norsk og engelsk. Are har gründet en rekke selskaper og har lang erfaring fra både privat næringsliv og ledelse innen offentlig sektor. 

Ved siden av sin egen erfaring og kompetanse, kan Are blant annet hjelpe deg eller din bedrift med:

 • Økonomi og budsjettering

 • Prosesstyring og effektivisering

 • Hjelp til oppbygging av styringssystemer i virksomheten

 • Forretningsutvikling

 • Strategisk planlegging og merkevarebyggu

Imagey.jpeg

STIAN HANSEN

Bedriftsrådgiver //Fitnodatráđđeaddi 

Stian har bakgrunn innen salg, ledelse og innkjøp innen varehandelen. Han har erfaring og har utviklet en forståelse av salgsprosesser, teamledelse og strategisk tenkning. Han ser på utviklingen av en bedrift som en helhetlig prosess som krever nøye planlegging, effektiv ledelse og kontinuerlig tilpasning til markedets behov. I tillegg til sin erfaring med salg og ledelse, har Stian også vist stor interesse for lokal stedsutvikling. Han har engasjert seg aktivt i å bidra til å forbedre sitt lokalsamfunn og har vært involvert i ulike prosjekter og initiativer rettet mot å utvikle og forbedre steder. 

Ved siden av sin egen erfaring og kompetanse, kan Stian blant annet hjelpe deg eller din bedrift med: 

 • Forretningsutvikling 

 • Økonomi og budsjettering 

 • Konseptutvikling 

 • Kartlegge kompetansebehov 

 • Kobling mot virkemiddelapparat 

 • Sparringspartner 

Image.jpeg

RENATE PORSANGER

Seniorrådgiver // Fitnodatráđđedeaddji

Porsáŋgu / Porsanger 
renate@sapminh.no
(+47) 453 75 999

Renate har en mangfoldig utdannings- og erfaringsbakgrunn fra ulike sektorer, som inkluderer frisør- og stylistfaget, sosialt arbeid med fokus på administrasjon og ledelse, salg og service, helse- og omsorg, og offentlig forvaltning. Hun behersker norsk og engelsk språk. I tillegg til dette har hun også opparbeidet seg erfaring med å drive sin egen småbedrift, samt deltatt i tjenesteutvikling og ulike prosjekter og arrangementer. Med pågående masterstudier i organisasjon og ledelse, er hun i stand til å bistå bedrifter med organisering og ledelsesprosesser der hun kombinerer teori og praksis for å hjelpe bedrifter med å takle utfordringer og effektivisere driften.

 

Ved siden av egen erfaring kan Renate hjelpe deg, eller din bedrift med:

 • sparringspartner og veiledning

 • planlegging og utvikling av en langsiktig plan for å oppnå mål

 • utarbeidelse, og iverksetting av planer og prosedyrer

 • omdømmehåndtering, merkevarebygging, vertskapsrollen

Anja
Mira
Ingrid Elise
bottom of page