top of page

VÅRT ARBEID FOR MILJØET

Sápmi Næringshage skal arbeide med forbedring av sine prestasjoner innen miljø og bærekraft. Vi skal være en virksomhet som ansetter lokalt. Vi legger vekt på sosiokulturelle dimensjoner, og gir en arena for læring og utvikling av morgendagens stjerner. Sápmi Næringshage skal følge både egne krav og miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.  

Sápmi Næringshage skal: 

  • Aktivt jobbe for at HMS-håndboken har innflytelse i våre ansattes arbeidsdag 

  • Ha et godt system for avfallssortering og redusere avfallsmengden 

  • Jobbe med å anvende produkter som er miljømerket eller handle fra vareforhandler med miljøsertifisering 

  • Handle nødvendig utstyr lokalt så langt det lar seg gjøre 

  • Kontinuerlig arbeide for å redusere virksomhetens påvirkning på miljøet 

  • Være en god innflytelse for økt miljøarbeid hos kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter 

Ønsker du å se vår årlige Klima- og miljørapport utarbeidet i henhold til Miljøfyrtårnordningen må du kontakte oss på post@sapminh.no for å få den tilsendt.  

Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-horisontal_Medium.png
bottom of page