Småskala matproduksjon

Markedet etterspør lokalprodusert mat.

Vi har kunnskapen og nettverket for en vellykket oppstart.

Forbrukeren i dag er opptatt av å kjøpe norskprodusert mat.

Med lokalmat får man kunden spesialprodukter av høy kvalitet fra sin bygd eller region, fra en bonde eller reindriftsutøver man gjerne kjenner.

 

Vi kan hjelpe deg med: 

 

Utvikle din idé

Finansiering og tilskudd

Markedsforståelse og salg

Budsjettering og kalkulering

Lover og regler for matproduksjon

Markedsføring og kommunikasjon

Logistikk og valg av salgskanaler

 

Ta kontakt for mer informasjon morten@sapminh.no

rein.JPG
sau.JPG

Økt inntjening

Gjennom å gå fra leverandør til produsent og eventuelt også

selger til sluttbruker, vil du som småskalaprodusent få en større

del av fortjenesten på dine produkter.

Undersøkelser viser at det er mulig å få til en verdiøkning på mellom 100,- til 200,- pr kg.

Vil du vite mer om Sápmi Næringshage?  Ta kontakt.

Vi er her for å bistå deg. Ta kontakt på telefon, mail eller gjennom våre sosiale media kanaler.