top of page

OM OSS

Sápmi Næringshage AS deltar i det nasjonale næringshageprogrammet. Næringshage­programmet skal bidra til økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrif­ter.

Som deltaker i næringshageprogrammet, mottar Sápmi Næringshage tilskudd fra SIVA (Statens selskap for industrivekst) og Finnmark Fylkeskommune som delvis finansiering av innovasjonsaktiviteter for næringshagebedriftene.

I tillegg bidrar kommunene Karasjok, Porsanger, Kautokeino, Tana og Nesseby med tilskudd som gir Sápmi Næringshage mulighet til å gi førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte bedrifter vederlagsfritt. Sametinget bidrar også med tilskudd til næringshagens arbeid.​

 

Vil du vite mer om hva en næringshage er? Se denne korte videoen:

Team
bottom of page