top of page

REISEMÅL GUOVDAGEAIDNU

Revidert Reisemålsstrategi for Guovdageaidnu (2024-2030): 

Guovdageaidnu har lansert en ambisiøs revidert reisemålsstrategi for å styre utviklingen fra 2024 til 2030. En mangfoldig styringsgruppe har grundig revidert strategien med fokus på helhetlig bærekraftig vekst.

Strategien i et nøtteskall: 

 

Markedsposisjon og Kundeløfte: 

Guovdageaidnu streber etter å bli anerkjent som Sápmis kulturbærer og verdens mest autentiske urfolksreisemål. Vi forplikter oss til å være et referansepunkt for god reisemålsutvikling, lokalsamfunnsutvikling, bevaring av lokal natur, og berikelse av samisk kultur gjennom reiselivsvirksomhet. Vi vil benytte de samiske stedsnavnene, som Guovdageaidnu og Máze, i all ekstern kommunikasjon i tråd med vår merkevareplattform. 

 

Visjonen: 

Guovdageaidnu har en visjon om å gjøre samisk kultur og tradisjoner kjent og anerkjent globalt. Denne visjonen krever modighet, ambisjon, stolthet, og en utadrettet tilnærming i formidling og kommunikasjon. 

Hovedmål: 

Guovdageaidnu sikter mot å bli et godt forvaltet, bærekraftig, profesjonelt og modent reisemål. Dette inkluderer økt kapasitet, riktig miks av gjester og tilbud, høy lokal verdiskaping, og kvalitet i alle leveranser. Målet er også å øke sysselsettingen i opplevelsesnæringen i tråd med omstillingsprogrammets mål. 

 

Fire Målområder: 

1. Bærekraftig Utvikling: 

  • Kvalifisering for «Merket for bærekraftig reisemål» gjennom Innovasjon Norges ordning, forankret i den internasjonale bærekraftstandarden «Global Sustainable Tourism Council (GSTC)». 

2. Øke Kapasitet og Helårsvirksomhet: 

  • Aktiv innsats for å bygge bærekraftig kapasitet på tvers av infrastruktur, overnatting, servicetjenester, mat, opplevelser og reiselivsanlegg for å sikre lønnsomhet og verdiskaping hele året. 

3. Profesjonalisere Reisemålet 

  • Profesjonalisering av aktører gjennom felles utviklingsinnsats, bedre dialog, beslutningsgrunnlag i reiselivssaker, og styrking av relevant kompetanse. 

4. Attraksjonskraft, Synlighet og Distribusjon: 

  • Tilby et mangfoldig tilbud av meningsfulle opplevelser og tjenester for å være attraktivt for både gjester og partnere. Hensyn til reindriftsnæringa og innbyggerne skal være gjennomgående. 

 

 Vedlegg: 

Strategien støttes av fire vedlegg som gir inngående innsikt i reisemålets situasjon og potensial. En omfattende handlingsplan for årene 2024-2026 (2030) er presentert, og dette dokumentet gir retningslinjer for strategiens gjennomføring, sikrer nødvendige ressurser, og markerer et skritt mot å realisere visjonen om å gjøre samisk kultur kjent og anerkjent over hele verden.

Last ned strategien her.

bottom of page