Sápmi Næringshage AS deltar i det nasjonale næringshageprogrammet. Næringshage­programmet skal bidra til økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrif­ter.

Som deltaker i næringshageprogrammet, mottar Sápmi Næringshage tilskudd fra SIVA (Statens selskap for industrivekst) og Finnmark Fylkeskommune som delvis finansiering av innovasjonsaktiviteter for næringshagebedriftene.

 

I tillegg bidrar kommunene Karasjok, Porsanger, Kautokeino, Tana og Nesseby med tilskudd som gir Sápmi Næringshage muligheter til å gi førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte bedrifter vederlagsfritt.

Dette innebærer at Sàpmi Næringshage tilbyr følgende tjenester for bedrifter:

Gratis førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte bedrifter i Porsanger, Kara­sjok, Kautokeino,Tana og Nesseby som innbefatter følgende:
 

 • Veiledning til nyetablerere om spørsmål knyttet til oppstart og drift av egen bedrift. Det være seg forretningsmodell, finansieringsmuligheter (virkemiddel­apparat), lover og regler om regnskapsføring, merverdiavgiftsplikt og annet.
   

 • Henvise til egnede verktøy for å utvikle en forretningsmodell eller en forenklet forretningsplan. Veiledning i prosessen.
   

 • Råd og veiledning for utvikling av etablerte bedrifter.
   

 • Veiledning i utvikling og vurdering av søknader om finansiering.

   

Målbedriftsavtale mellom Sápmi Næringshage og bedrifter

 • En generell målbedriftsavtale gir deg og din bedrift rett til deltagelse i Næringshagens kurs og konfe­ranse­program til en redusert pris. Dere får også tilgang til et større nærings­nettverk i regionen. Bedriften og SNH profilerer hverandre på en god måte.
   

 • En målbedriftsavtale mellom bedriften og Sápmi Næringshage kan inneholde bistand til utvikling av strategier og markedsplaner i bedriften, bistand til å utvikle forretningsmodell som f.eks. nyorganisering og finansi­ering, utarbeide søknader o.l. Koble bedriften med kompetansenettverk, forsknings­miljøer etc
   

 • Verdien av de tjenester eller ytelser som gis Målbedriften gjennom næringshageprogrammet og denne avtale, kan ikke overstige 75 % av markedsprisen på tilsvarende tjenester.  Det betyr at Målbedriftene skal betale en egenandel på minimum 25 % av markedsprisen for disse tjenestene.

Vil du vite mer om Sápmi Næringshage?  Ta kontakt.

Vi er her for å bistå deg. Ta kontakt på telefon, mail eller gjennom våre sosiale media kanaler.

 • Facebook Social Ikon

© 2020 Sápmi Næringshage

Sápmi Næringshage AS

E-post:   post@sapminh.no

Org.nr: 984863268