top of page

FØR MAN STARTER
EN BEDRIFT

God planlegging og fokus på markedet gir deg gode sjanser for å lykkes med å utvikle idéen din til en fremtidig virksomhet. For at etableringen skal gå bra kan du stille deg følgende spørsmål. Hvor er du? Hvor vil du? Hva koster det? Hvordan skal du komme dit du vil?

LYTT TIL MARKEDET

Markedsorientering svarer på det store spørsmålet om din idé er god og markedet er villig å betale for det. 

 • spørre fremtidige kunder hvordan de oppfatter tilbudet ditt

 • spørre leverandører hva de tror

 • holde øye med de etablerte i bransjen

VISJON OG FORRETNINGSIDÈ

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm.

Du skal hver dag tenke på din visjon som bidrar til å sterke din merkevare. En måte å realisere sine fremtidsdrømmer og samle seg på for å arbeide mot et felles mål. 

Statkraft har utarbeidet en visjon: 

"Vi leverer ren energi"

Til visjonen har selskapet knyttet verdier for å oppnå målene; 

 • Kompetent. Bruke kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.

 • Ansvarlig. Skape verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.

 • Nyskapende. Tenke kreativt, identifisere muligheter og utvikle effektive løsninger.

 

SPARRINGSPARTNERE OG NETTVERK

Involver andre i din planlegging, mennesker som kan gi deg gode innspill for å komme videre. Disse gode hjelpene er vi på Sápmi Næringshage, kommunens nærings rådgivere, din bankforbindelse etc. Disse gode hjelpene bidrar på hver sin måte som er flinke og har god erfaring på området.

En god start er å bruke kommunens førstelinjetjeneste, der har du mulighet å få 4 timers gratis bedriftsrådgivning i din bedrifts etableringsprosess. 

Hos oss kan du få: 

 • finne en diskusjonspartner gjennom prosessen

 • få informasjon og veiledning om å starte egen virksomhet

 • treffe andre gründere og etablerere

 • få hjelp til å planlegge din oppstart

 • koble deg til kompetansemiljøer

 • koble deg til finansieringskilder

Innovasjon Norge har gjort en oversikt over nettverk som tilbys for deg som gründer. 

Les mer her...

"PLANNING IS EVERYTHING.."

For å visualisere din idé er det viktig å vite hvordan de skal presenteres. Lag gode planer som beskriver din virksomhet på en god og realistisk måte. 

Om du søker nye samarbeidspartnere trenger de å vite om din idé er god gjennom dine planer og realistiske budsjetter.

I første fasen er det bra å begynne å skissere dine tanker i en forretnings modell. Forretnings modellen gir deg oversikt over hvordan du skal gjennomføre etableringen i praksis. Forretnings modellen viser hvordan forretnings idéen kan realiseres. Her kan du laste ned et praktisk eksempel på hvordan du kan bruke Forretningsmodell Canvas:en. (Utarbeidet av Innovasjon Norge)

TEST IDÈEN DIN

Innovasjon Norge har utarbeidet et liten test av din idé. Ta testen NÅ for å se om din idé faller innenfor Innovasjon Norges rammer for tilskudd og Lån: 

 • Har ideen din potensiale til å skape lønnsomme arbeidsplasser og gi stor verdiskapning i Norge i fremtiden?

 • Tilbyr du et produkt eller tjeneste som dekker behovet til kundene på en ny måte?

 • Gjør Innovasjon Norge en forskjell i forhold til hvor stor suksess bedriften kan få?

 • Er risikoen så stor at prosjektet ikke ellers ville bli satt i gang?

 • Kan du/dine investorer ta en stor del av risikoen selv, slik at det blir et felles løft?

 • Har du/ditt nettverk den kompetansen som skal til, både teknologisk og kommersielt?

Svarer du "ja" på disse spørsmålene, skal du absolutt gå videre med din idé!!

Innovasjon Norge er på stendig jakt etter de mest ambisiøse gründerne og de mest vekstkraftige etableringene i Norge og kan tilby innovative oppstartbedrifter delfinansiering til gjennomføring av markedsavklarings- og kommersialiserings prosjekter. 

Søke tilskudd? Dette ser Innovasjon Norge etter.

FRA FORRETNINGSMODELL TIL FORRETNINGSPLAN

Når du har visualisert din forretningsidé i forretnings modellen kan du utarbeide en forretningsplan. Dette gir deg et godt grunnlag når du skal presentere din forretningsidé til samarbeidspartnere, investorer, Innovasjon Norge eller for eksempel Sametinget. 

Forretningsplanen er en mer detaljert beskrivelse av hvordan du skal drive din bedrift, som kan bygges opp slik; 
 

 • Introduksjon

 • Beskriv  problemet (kundebehovet)

 • Beskriv løsningen og hva som er unikt ved denne

 • Beskriv markedet og kundesegmentene

 • Bransje og konkurranseforhold

 • Forretningsmodell/inntektsmodell

 • Team (ledelse og evt ansatte) –  kompetanse

 • Økonomiske prognoser/budsjett – finansiering

 • Fremdriftsplan

 • Oppsummering

I oppstartfasen er en god forretningsplan et godt verktøy for at du skal nå målene dine. Et viktig element i en slik presentasjon vil være å synliggjøre hvordan man har testet forretningsidéen og forretningsmodellen.

Altinn.no har utarbeidet en fin disposisjon til forretningsplanen som hjelper deg å skape en oversikt. 

Her kan du lese hva Innovasjon Norge skriver om forretningsplanen vs forretningsmodellen

BESKRIV PROBLEMET (KUNDEBEHOVET)

Som gründer må du kjenne din kunde. Spørsmålene er: Hva skal du levere?  Til Hvem?

Her må du identifisere HVILKE problem som ditt produkt/tjeneste skal løse, og HVEM som opplever dette problemet.

Når du gjort en hypotese skal hypotesen "testes" for å bekrefte eller avkrefte din hypotese.

 

For å kunne lage hypoteser rundt kunden må først bli kjent med kunden.  Lag noen kundeprofiler -  beskrivelse av «kundeprototyper»  hvor kunden beskrives i detalj – navn, alder, sivilstatus, bosted, interesser/hobbyer, verdier, inntekt osv.  

Dette kan være imaginære personer eller bygges rundt personer gründer kjenner, som passer inn i det valgte kundesegmentet. Et kundeprofilskjema kan være til hjelp. Innovasjon Norge har utarbeidet en versjon som du kan laste ned her.

 

En kundeprofil beskriver hvem som er den potensielle kundesegmentet. Den beskriver "The fit" mellom hva ditt verdiløft er vs. kundesegmentets behov.  En god kundebeskrivelse krever god kundeinnsikt, og bør være bedriftens viktigste ressurs og aktivitet.


Kundesegmentets profil beskriver karakteren til segmentet i detalj; 1) arbeidet som kunden røver å gjennomføre profesjonelt eller privat, 2) De negative aspektene som de vil unngå 3) Fordelene som gir dem gode resultat som kunden vil ha. 

Strategyzer har gjort en bra introduksjon til hvordan man kan bruke "value proposition canvas" som et verktøy:

LITT OM "MINIMUM VIABLE PRODUCT" (MVP)

Å lansere en produkt eller tjeneste som man vet kan bli enda bedre kan by på motforestillinger. Filosofien rundt Minimum Viable Product (MVP) går ut på å lage en versjon av produkten/tjenesten som ikke er mer avansert eller kostnadskrevende enn absolutt nødvendig. 

Hensikten er å få igang en læringsprosess sammen med kunden; observere, lytte og utarbeidde/videreutvikle løsninger i tråd med kundereaksjonene. Her har Udasity gjort en informell filmsnutt om MVP: 

VALG AV NAVN

Et godt foretaksnavn kan bidra til at din virksomhet legges merke til. Klarer du å finne et navn som skiller seg positivt ut kan det være lettere for kundene dine å huske deg. 

KRAV TIL NAVN PÅ FORETAKET

Foretaksnavnet må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet. Navnet kan ikke bare bestå av navnet på et land, et fylke eller en kommune. Enkelte særlover setter begrensninger for retten til å bruke bestemte begreper i foretaksnavn. Eksempler på ord som ikke kan brukes fritt er bank, sparebank, apotek og børs.

I tillegg er det noen titler som er forbeholdt personer og foretak som har bestemte kvalifikasjoner. Eksempler på slike titler er advokat, registrert revisor eller statsautorisert revisor, statsautorisert eiendomsmegler og mester. 

FINN UT OM NAVNET ER LEDIG

På navnesøk.no kan du finne ut om navnet du ønsker deg er ledig som domenenavn, foretaksnavn og varemerke i ett og samme søk.

 

Når du skal registrere, kan følgende være en smart rekkefølge:

 1. Registrere domenenavn

 2. Registrere foretaksnavn

 3. Registrere eventuelt varemerke

Altinn.no har gjort en informativ film som de kaller SmartStart:

MARKEDSFØRINGSNAVN
Det er mulig å bruke et annet navn på virksomheten enn det offisielle foretaksnavnet.

 

Dette navnet kan du for eksempel bruke på skilt, som logo eller domenenavn med mer.

 

Du kan registrere markedsføringsnavn samtidig som du registrerer foretaket, eller i ettertid. Uansett skal du bruke samordnet registermelding.

At et navn er registrert som markedsføringsnavn, er ikke til hinder for at andre kan registrere navnet som foretaksnavn. 

Vi håper at du har hatt god nytte av informasjonen vi samlet til deg i oppstartfasen.  Hvis du har noen spørsmål, do not hesitate, ta kontakt med oss!

Les mer på:

Altinn

Innovasjon Norge

S%C3%A1pminh-076-web_edited.jpg

VI UTVIKLER

LEVEDYKTIGE
BEDRIFTER I SÁPMI

bottom of page