top of page

Lenkesamling av viktig og nyttig informasjon til bedrifter

Oppdatert per 25.3.20.

Sápmi Næringshage ønsker med følgende oversikt gi en enkel oppsummering til våre bedrifter om viktig og nyttig informasjon, samt tips for hvordan håndtere nåværende situasjon både med hensyn til egen bedriftsøkonomi, for de ansatte og forholdsregler som kreves.

OVERSIKT TILTAKSPAKKER

Sparebanken Nord Norge Koronalån for små og mellomstore bedrifter

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/info/koronalan-for-smb.html

 

Norges Forskningsråd

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/

Innovasjon Norge tiltakspakke per 23.03.2020

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/

Troms og Finnmark fylkeskommune

https://www.tffk.no/aktuelt/reduserte-krav-til-lane-og-tilskuddsmottakere.9983.aspx

Skatteetaten Koronavirus - tiltakspakker

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

NYTTIG INFO FRA SPAREBANKEN Nord Norge
Samlet informasjon om bistandsmuligheter
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/info/urolige-tider.html

 

Råd og tips fra Sparebanken om bedriftsøkonomien
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/nyheter/over-11-000-bedrifter-i-nord-norge-harstoppet-driften--hva-gjor.html

 


NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE
Informasjonsside fra Innovasjon Norge – Hva gjør Innovasjon Norge?

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltak-for-norsk-naringsliv--hva-gjor-innovasjon-norge/?fbclid=IwAR0mE9BpGFnycCxDgLORv4fRXBra5bhbJy1koFa6t0N8KhLgw92Febu1eWw

 

Søknad om avdragsutsettselse

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/  

 

Innovasjon Norges markedsarbeid innen reiseliv - informasjonsside

https://business.visitnorway.com/no/

 


NYTTIG INFO SAMETINGET
Kronikk: Sametingets håndtering av Korona-viruset

Av sametingspresident Aili Keskitalo

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Kronikk-Sametingets-haandtering-av-Korona-viruset

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Informasjon-tiltilskuddsmottakere

 


NYTTIG INFO FRA NHO
Korona råd til reiselivet – spørsmål og svar
https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/


Råd til arbeidsgivere
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/


Om regjeringens tiltakspakke og endringer, oppdatert 23.03.20
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020--regjeringenstiltakspakke/


Utstyr til helsetjenesten https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/

FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:

Informasjonside på Altinn 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/koronaviruset---covid-19/korona-og-inntektssikring-for-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere/

 

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/

 

 

VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI
Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fraklokken-18.0/


Brosjyre og video om korona viruset på flere språk
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 


NYTTIGE LENKER FRA NAV
 

Koronaveiviser

https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Arbeidsgiver
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-minsituasjon

 

Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endringer-i-permitterings-og-dagpengeregelverket


Permisjon på grunn av Korona informasjon
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-avkoronaviruset


Permisjonsskjema
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering


Selvstendig næringsdrivende/frilanser
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelsemed-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon


Privatperson/ansatt
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelsemed-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

 


DIGITAL SIKKERHET OG KORONA
Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at
bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.
Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/

➢ LOVDATA – FORSKRIFTER
 

Forskrift om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-20-374

 

Endringslov til permitteringslønnsloven https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-03-20-6

 

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven ifbm. Covid-19-pandemien https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-20-368

 

Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287?fbclid=IwAR31Wb_G_ojBztsubRqVamw3u1saT2W1Ql4MAzzKkK1-5irCbJe5bnGjxOo

 

Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287


Oversiktsside forskrifter som vedtas: https://lovdata.no/register/forskrifter

➢ Nyttige avisartikler

«En guide gjennom krisepakke-jungelen» artikkel som oppdateres fortløpende

https://shifter.no/nyheter/en-guide-gjennom-krisepakke-jungelen/118805?fbclid=IwAR1r92tgrbGb0w_pUaIoZy0sPgGzTvPOuiVibnIgEkivv-OPAD7J-trq1uk

 

Anita Krohn Traaseths ti overlevelsesråd til unge bedriftsledere i coronakrise

https://shifter.no/kommentar/anita-krohn-traaseths-ti-overlevelsesrad-til-unge-bedriftsledere-i-coronakrise/178429?fbclid=IwAR3djfUbk67zC1ECQpNZa8UKtUjMeCZSZiMyO2mRKWv2y31qvzI0tbx--gI

bottom of page