top of page

LEVERANDØRUTVIKLING FORSVARET

I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar bygger Forsvaret stort ut ved Porsangermoen de neste 5 årene.

Det planlegges anskaffelser i størrelsesorden 1,5 milliard og det er et sterkt ønske om at deler av verdiskapningen av dette forblir lokalt. Som leverandør har du her en mulighet til å delta i Forsvarets anbudskonkurranser.

Forsvaret skal gjøre investeringer og innkjøp i primært tre ulike kategorier:

 

1 - Proviant, f. eks. Mat, både mat som serveres via messene og stridsrasjoner, og Personlig utstyr til soldaten, og annet utstyr som brukes av soldaten, f. eks. telt, ski, pulker (dette er PBU – personlig bekledning og utrustning)

2 - Transport, f.eks. landtransport- og spedisjonstjenester, lufttransport (fly og helikopter), sjøtransport, leasing av kjøretøy og flyttetjenester. Reise: fly (rutefly), leiebil, buss, tog, hotell, kurs & konferanse, reisebyrå og kredittkort

3 - EAB (Eiendom, bygg og anlegg)

Andre bedrifter som ikke kommer under disse tre kategoriene kan bli aktuelle som leverandører på sikt.

Troms- og Finnmark fylkeskommune og Sápmi Næringshage samarbeider med å mobilisere leverandører i regionen, gjennomføre aktuelle kompetansehevingstiltak samt oppfordre til samarbeid leverandørene imellom.

Her kan du lese publiseringsrapporten.

 

Ønsker du å bli med i nettverket? Ta kontakt med: anja@sapminh.no, eller på tlf 453 56 530

I prosjektperioden gjennomføres det en rekke kompetansehevingstiltak rettet mot små og mellomstore bedrifter i regionen. For å holde deg oppdatert og for å motta invitasjon til fremtidige arrangement, meld deg inn i nettverket her eller ta kontakt med Anja T. Hansen i Sápmi Næringshage AS.

Her kan du se presentasjoner fra webinarene om grønne anskaffelser og bærekraft:

NHO og DFØ

Leverandørutviklingsprogrammet

Forsvarsbygg

Jaro AS

Heatwork AS

Klimapartnere Troms og Finnmark

Her kan du se noen av webinarene som har vært gjennomført i prosjektet:

bottom of page